Sản Phẩm Bánh Cốm Nguyên Ninh

Chúng tôi chỉ có duy nhất một sản phẩm bánh cốm với giá: 6000đ/chiếc loại nhỏ và 8000đ/chiếc loại to

Và một số điện thoại đặt mua bánh cốm duy nhất là: (024)2239.0101 Hoặc 0903.271.440

Chúng tôi giao hàng miễn phí